Thông tin liên hệ

Uỷ Ban Nhân Dân xã Bình Hoà Phước 

Trụ sở UBND xã Bình Hoà Phước được đặt tại ấp Bình Hoà 2, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703.859.909 - Email: ubxbinhhoaphuoc.hlh@vinhlong.gov.v