THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT NẤU ĂN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2023
(03/04/2023 14:42:36)

Do nhu cầu đào tạo việc làm Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa Phước tổ chức chiêu sinh lớp đào tạo nghề Kỹ thuật nấu ăn cho lao động nông thôn năm 2023.

1. Đối tượng: Tuyển sinh nam, nữ trong độ tuổi lao động ( nữ từ 15 - 55 tuổi; nam từ 15 - 60 tuổi) 

2. Học phí: Người học được hỗ trợ chi phí đào tạo ( người học không phải đóng chi phí học và thực hành) và được cấp chứng chỉ khi học xong khóa học.

3. Đối tượng chính sách được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại.

4. Thời gian nhận hỗ sơ: Nhận đăng ký đến hết ngày 30/04/2023.

5. Liên hệ đăng ký trực tiếp tại UBND xã Bình Hòa Phước hoặc liên hệ số điện thoại: 0919300027 (a Phúc LĐTB); 0939934590 ( Trúc Ly HPN).