Giới thiệu

  1. Giới thiệu tổng quát:

      Xã Bình Hoà Phước là xã nông nghiệp nằm cặp quốc lộ 57, với diện tích tự nhiên  1392,89 ha, diện tích nông nghiệp 940,8 ha, chia thành 06 ấp có 1 tổ tự quản. Toàn xã có 2.610 hộ dân với 9.125 nhân khẩu, đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và mua bán nhỏ. Tổng diện tích đất vườn cây ăn trái 940,8 ha. Xã Bình Hoà Phước được chia thành 06 ấp: ấp Phước Định 1, ấp Phước Định 2, ấp Bình Hoà 1, ấp Bình Hoà 2, ấp Phú An 1, ấp Phú An 2.

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

          Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã Bình Hoà Phước gồm: 01 Chủ tịch, chỉ đạo chung và trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của địa phương; 01 Phó Chủ tịch làm tham mưu cho Chủ tịch, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; 01 Phó Chủ tịch làm tham mưu cho Chủ tịch, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành lĩnh vực Văn hóa - Xã hội và 02 thành viên Ủy ban (Quân sự, Công an).

DANH BẠ CBCC XÃ BÌNH HOÀ PHƯỚC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Văn Đẳng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

02

Trần Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT

03

Trần Minh Trung

UV.BCH Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã

04

Trần Minh Cảnh

 Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND xã

05

Phạm Minh Phú

UVTV- Phó Chủ tịch UBND xã

06

Trần Chí Cường

UV.BCH-Phó Chủ Tịch UBND  xã

07

Nguyễn Hùng Dũng

UV.BCH - Công chức VPTK xã

08

Nguyễn Tấn Cảnh

Công chức TP-HT xã

09

Nguyễn Văn Dũng

Công chức ĐC-NN-XD-MT xã

10

Đặng Ngọc Phúc

Công chức VHXH xã (phụ trách TBXH)

11

Phạm Thị Ngọc Hân

UV.BCH - Phó Chủ tịch HĐND xã

12

Nguyễn Văn Hiếu

UV.BCH - Công chức VHXH xã

13

Tô  Minh Trí

Trưởng Công an xã

14

Phạm Chí Hiếu

UV.BCH. Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã

15

Trương Thanh Điền

Chủ tịch Hội Nông dân xã

16

Võ Đại Quang

Bí thư Đoàn thanh niên xã

17

Hồ Thị Mỹ Hồng

Chủ tịch Hội LHPN xã

18

Đăng Minh Tâm

UV.BCH - Chủ tịch Hội CCB xã